2021 Workshops

PMI DASSM – DA Senior Scrum Master, June 19-20, 2021 (virtual, Romanian) –  closed

PMI DASM – DA Scrum Master, September 25-26 2021 (virtual, Romanian) – registration

PMI DASM- DA Scrum Master, October 16-17 2021 (virtual, English) – registration

PMI DASSM – DA Senior Scrum Master, November 20-21 (virtual, Romanian) registration

PMI DASSM – DA Senior Scrum Master, December 11-12 (virtual, English) –  registration

PMI DAC- DA Coach, January 2022 coming soon